FULLSATT – Vinterförvaring

Vi har ingen plats för vinterförvaring inomhus.

kontakta info@sjoservicekarlshamn.se för information om ev. uppställningsplats utomhus.